Salesproces optimalisatie

Voor het merendeel van de B2B organisaties geldt dat een deal niet wordt gesloten met slechts één contactmoment. De afnemende partij heeft een beslissingstraject en de wat professionelere partijen volgen een inkoop proces. Het is van belang om uw salesproces hierop af te stemmen. Wellicht een open deur, maar wist u dat een groot deel van de organisaties helemaal geen formeel salesproces heeft? In diverse onderzoeken is aangetoond dat het hebben van een salesproces leidt tot meer business. Voornaamste redenen hiervoor zijn het afstemmen van verkoopproces op het inkoopproces, het tempo en de timing dus, het bewust kwalificeren van deals en het sturen op activiteiten in plaats van resultaat. Makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat dan?

 

Het ontwerpen van uw salesproces kunnen wij uiteraard begeleiden. Begeleiden, want wij zijn ons er goed van bewust dat ú zelf uw business het beste kent. Zodra het salesproces inzichtelijk is, is het uiteraard van belang om hier ook naar te handelen. Niet per se te rigide, maar voldoende houvast is gewenst. Dit is het moment, en niet eerder!, om inzet van een CRM oplossing te overwegen. Een goed ingericht CRM geeft houvast aan de uitvoerende verkopers/accountmanagers om inzicht te hebben en sturing te krijgen in de (liefst) grote hoeveelheid opportunities, terwijl u als bestuurder realtime inzicht heeft in de voortgang bij elke stap in het proces. Uiteraard ontstaan vanuit CRM meerdere inzichten, zoals bijvoorbeeld inzicht in effort vs. resultaat per klant, per verkoper, per segment en ga zo maar door. Belangrijk is wel om CRM zodanig in te zetten dat het de primaire salesprocessen goed afdekt en CRM bij de kern van de problematiek blijft.

Receptuur SalesTrain

Gestructureerd suspects converteren naar klanten. Dit vereist een integrale aanpak, waarbij verschillende kanalen optimaal moeten samenwerken om tot resultaat te komen. Er is een enorm aanbod van specialisten die diensten aanbieden voor website ontwikkeling, social media marketing, Ad-word campagnes, telemarketing, etc. De integratie en afstemming wordt echter bij u neergelegd. En is dit uw core-business?

Daarom heeft Salesdoctors het SalesTrain concept ontwikkeld, van suspect naar ambassadeur.

Salestrain

Met een bewezen aanpak, waarbij specialisten op deelgebieden worden ingezet onder regie van de Salesdoctors, worden resultaten geboekt. Wij zorgen voor inrichting, afstemming en integratie van de wagons tot uw verkooptrein. U kunt zich bezighouden met uw bedrijf en de activiteiten die van belang zijn voor uw klanten, terwijl wij uw verkoopproces organiseren en optimaliseren.

Groeien met Superpromoters

Wil je groeien? Meer business genereren? Dan kan je natuurlijk je salesteam uitbreiden en marketing medewerkers aannemen. Maar het kan ook goedkoper en efficiënter; gebruik je fans, je ambassadeurs, je Superpromoters! Zij zijn de beste vertegenwoordigers van jouw organisatie. Hieronder een aantal redenen waarom zij waardevol zijn voor je organisatie.

  • Ze creëren meer positieve buzz en reacties. Door middel van social media (Twitter, Facebook, Linkedin etc.) is het vandaag de dag extreem makkelijk om ervaringen met producten of diensten te delen met anderen. Een Superpromoter creëert meer content en reacties over je merk en/of organisatie dan de gemiddelde gebruiker en neemt het voor je op indien andere negatieve ervaringen delen.
  • Superpromoters beïnvloeden opinies en aankopen van hun vrienden. Superpromoters zijn sociaal en houden er van om connecties aan te gaan met mensen die dezelfde interesse delen. Superpromoters worden gezien als een betrouwbare bron voor informatie, zijn kritisch, onafhankelijk en creëren meer relevante content die een aankoopbeslissing beïnvloeden.
  • Superpromoters vinden het leuk om over je merk en/of organisatie te praten. Superpromoters delen meer informatie over je merk en/of organisatie dan de gemiddelde internetgebruiker of tijdens zijn aanwezigheid op sociale evenementen. Velen zien het delen van deze informatie als een vorm van ontspanning.
  • Superpromoters willen gewaardeerd worden. Door het delen van informatie voelen ze zich gewaardeerd. Superpromoters worden vooral gemotiveerd door de waardering die ze krijgen als goede bron van informatie en betrokkenheid bij ontwikkelingen van de organisatie.
  • Superpromoters zijn erg loyaal aan merken en/of organisatie waar ze een band mee hebben.

Waarom promoten ze je?

Ze houden er van gewaardeerd te worden en willen als een betrouwbare bron van informatie gezien worden. Ze vinden een goede band of relatie belangrijk.

Definitie Superpromoter: Een Superpromoter is superenthousiast over jouw merk en/of organisatie en deelt dit enthousiasme graag aan zijn waardevolle relaties zonder geldelijke vergoeding.

Dus: Kijk uit naar mensen die al open en eerlijk over je merk praten. Nodig ze uit om een programma op te bouwen waar jij en je toekomstige ‘brand advocates’ iets aan hebben.